Mer om Aksjon Frognerstranda

Frognerstranda går langs Frognerkilen, fra Filipstadkaia til Bygdøylokket. Når utbygningsplaner for Oslo er ferdig vil Frognerstranda være det eneste gjenværende åpne område mot fjorden. Aksjon Frognerstranda er en gruppe borgere og politikere i byen som vil endre strandarealet til et friluftsområde — til glede for for alle folk i byen.

Det finnes ingen annen sivilisert by i verden som ville benytte et slikt område ved fjorden som motorvei. Vi tror Frognerstranda kan bli en attraksjon på linje med Holmenkollen og Vigelandsparken.

For å vise folk hvordan aksjonsgruppen ser for seg Frognerstranda, uten dagens trafikkmaskin, har kunstmaleren Tore Furulund klart å visualisere en fremtidens Frognerstrand

Friområdet Frognerstranda med grønne plener, spaserende og badende folk og lekende barn kan bli til det flotteste utfartsstedet i Oslo, med en god og naturlig forbindelse til folkeparken på Bygdøy vil bli en sentral del av «Fjordbyen Oslo».

Vi oppfordrer politikerne til å si: Bort med bilen! Fjorden for folket!

Naboområdet, Filipstadkaia, er foreslått utbygget av byplankontoret og havnevesenet. Disse er ueninge om utbygningstakten, men forslagene betyr nedbygning av Filipstad, uten at helheten av området langs fjorden er vurdert. Havnevesnet ser helst en diger sperrende fergeterminal bygget over deler av Frognerstranda. Og Vegvesnet foreslår med «Vestkorridoren» å legge enda flere betongveier langs Frognerkilen.

Aksjon Frognerstranda mener at E18 langs hele Frognerstranda må legges i tunnel og vi ber deg støtte oss ved å skrive under på vårt elektroniske opprop!

Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Henrik Ibsen skuespill