Planen er smidd

Plansmia er nå ferdig. Aften oppsummerer: «De slår Filipstad sammen med Frognerstranda, legger inn senketunnel, flytter Color Line og kaster ut cruisebåtterminal». Vi trenger økonomisk støtte for å ferdigstille planen i presentasjonsvennlige formater. Bidrag kan sendes til:

Skarpsno og Gimle Vel
Tostrup Terasse 9
0271 Oslo
kontonummer: 0540 12 59734
1000 17 18

Brev til Bydelsutvalget i Frogner


Plansmie for Filipstad

(2012-03-26) Denne uke arrangeres det åpen plansmie der deltakerne skal lage en alternativ byplan for Filipstad. Initiativet kommer fra Skarpsno og Gimle Vel. Det blir tre arenaer der alle kan delta:

Arkitektene presenterer byplanen de har laget i løpet av uken, basert på innspill fra deltakerne Avstemning om møtedeltakerne støtter planen.

Les mer...


New York Times om motorveier på stranda:

All around the world, highways are being torn down and waterfronts reclaimed; decades of thinking about cars and cities reversed; new public spaces created.

Ny mur på Frognerstranda?

(2010-12-15) Oslo kommune har publisert en «mulighetsstudie» som viser hvordan man tenker seg Frognerstranda i framtiden. Det planlegges en terminalbygning på tvers av gatene ned mot Frognerstranda og bygningen blir 8-9 etasjer høy. Det er vesentlig høyere enn Svoldergate 8 og Gabelsgate 1b. Cruiseskipene med 320 meters lengde vil være om lag dobbelt så høye som denne bygningen igjen – omtrent på høyde med Rådhuset. Med dette vil siktlinjene fra Skillebekk bli ødelagt. PBE ønsker høringsuttalelser; høringsfristen er 31.01.2011. Her er vårt utkast til høringssvar.


Bred dekning i Aften

(2010-05) Aksjon Redd Frognerstranda har hatt bred dekning i Aften i mai. Andreas Melander, leder i Skarpsno Vel sier: «Se på Barcelona. Der har de lagt bilene under bakken langs hele strandpromenaden». Kjersti Løken Stavrum i Aftenposten skriver: «Hvis forslaget om å etablere en tunnel fra Bygdøy til byen blir realisert, vil bilene forsvinne fra Frognerstranda og vi kan få en grønn tunge fra Slottet til Bygdøy.»


Redd Frognerstranda på Facebook

(2010-04-27) Aksjon Redd Frognerstranda har nå fått en avlegger på Facebook. Dersom du bruker Facebook, meld deg inn i gruppen!


«Heia Frognerstranda»

(2009-05-07) Akerspostens leder skriver:

Nå er det faktisk to grupperinger som jobber for samme mål. Naturvernforbundet kjører ett løp, mens Aksjon Frognerstranda kjører et annet løp. Sistnenvte har en hjemmeside der du kan vise din støtte i form av et opprop. Vi mener begge tenker helt riktig om utviklingen av dette fantastiske området. Og vi mener det er fullt mulig og helt riktig å støtte begge gruppenes arbeid.

Tiltredes!


«Folket samles om Frognerstranda»

(2009-05-07) Lokalavisen Frogner har en fin artikkel om Aksjon Frognerstrandd, og kan også rapportere at Trafikkgruppen Oslo Vest i Naturvernforbundet vil aksjonere på Frognerstranda på lørdag og søndag.


Det går mot tunnel!

(2009-03-18) Aften melder at planene for Oslopakke 3 nå inkluderer tunnel på Frognerstranda for «å verne strandområdet». Dette er nyheten vi har ventet på. Vi skal følge nøye med i tiden som kommer. Faksimile


Naturvernforbundet aksjonerte

(2008-05-14) Naturvernforbundet i Oslo hadde sist helg en aksjon på Frognerstranda for skape en ny Frognerstrand med badestrand, parkområder, og med aktivitetsområder for barn og unge. Dette forutsetter at E-18 legges i lokk og at togparkeringen blir borte. Sjelden har Naturvernforbundet fått mer positiv respons på et forslag!


Slik kan det bli en perle:

Grønt og vakkert friluftsområde

Slik vil planleggerne fortsatt ha det:

Støyende, stygt og forurensende E-18

Aksjon Frognerstranda kjemper for at det vakreste fjordpartiet i Oslo ikke skal forbli et av Norges mest forurensede områder med store støyplager. Allerede i dag er strekningen trafikkert av 80.000 biler hver dag, og sterke krefter ønsker ytterligere trafikk langs Frognerstranda.

Aksjon Frognerstranda ønsker å legge trafikken i tunnel, åpne gatene ned mot Frognerstranda, og gjøre området til et stort friluftsområde som naturlig føyer seg til den kommende Folkeparken på Bygdøy.

Med din stemme kan Frognerstranda — strekningen fra Filipstad til Bygdøylokket — bli et friluftsområde alle byer i verden kan misunne oss.

Tips andre om aksjonen!

Signér støtteerklæringen!

Kontaktpersoner for Frognerstranda-aksjonen er Tor A Fusdahl (tlf: 92299054; epost: tor_andre.fusdahl krøllafa getmail.no) og Johan Andreas Melander (tlf: 47400125; epost: jamela krøllafa online.no).

Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Henrik Ibsen skuespill