Støtteerklæring

Jeg er enig i at E-18 skal ned under Frognerstranda og at Frognerstranda skal bli åpnet som friområde for Oslos befolkning. Frognerstranda må reddes.

Navn:
Epost (blir ikke vist):
Adresse (sted, gate, by e.l.):
Ytterligere kommentarer om Frognerstranda eller Oslopakke 3?
For å bekrefte at du er et menneske i Norge må du svare på et spørsmål: hvor mye er to pluss to? (Hint: skriv "fire" eller "4")

Underskriftslistene legges ut på nettet, men e-postadressen din vil ikke bli vist.

Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Henrik Ibsen skuespill